10 beste uitvindingen van de middeleeuwen

Vaak worden de middeleeuwen gezien als een periode van achteruitgang en stagnatie vergeleken met de Oudheid. Dit is niet helemaal waar, want de Romeinen berichtten zelf dat de technische vaardigheden, vooral metaalbewerking van de Germanen en andere ‘barbaren’ op zijn minst gelijkwaardig waren aan die van hen.

De Romeinen waren wel veel beter in organiseren en samenwerken dan de binnenvallende barbaren. En ook de wetenschap in de middeleeuwen was eerder conservatief en minder vernieuwend dan de Griekse filosofie en wetenschap. Gedurende deze periode werden wel belangrijke praktische uitvindingen gedaan en reeds bestaande ideeën werden verbeterd. Hiermee werden belangrijke stappen gezet naar onze moderne wereld. Enkele voorbeelden:

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  1197px AbdijVillers2 2
de gotische bouwstijl met ranke spitsbogen en luchtsteunberen waardoor lichte en toch hoge bouwwerken zoals kathedralen opgetrokken konden worden was technisch gezien superieur aan de Romeins-Griekse bouwtechnieken met zware massieve muren en pilaren. De gotische stijl werd met name toegepast in de periode 1140-1500 in de beeldende kunsten en in de architectuur, met name aanwezig in kerkgebouwen.

AbdijVillers2” door G. Debognies. Original uploader was Napoleon Vier at nl.wikipedia – Originally from nl.wikipedia; description page is/was here.. Licentie CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  woman at spinning wheel with man carding smithfield decretals british library royal 10 e iv fol 147v c 1340
Een spinnewiel is een mechaniek om van wol een draad te spinnen. Het is een vervolmaking van het spinnen met de spintol. Rond de 12e eeuw verschenen de eerste, handaangedreven spinnewielen. Pas in de 15e eeuw ontstonden er ook spinnewielen met voetaandrijving. In China zou er een spinnewiel op een schilderij uit 1035 staan, waar anderen beweren dat het spinnewiel in India is uitgevonden. De oudste afbeelding in Europa is van Leonardo da Vinci en dateert uit 1480. Hierop was een wiel te zien met een spindelhoofd. Later stelde hij voor om het spoelen en het spinnen in een enkel werktuig te combineren.

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  1200px Bremen Hansekogge RolandvonBremen
Een kogge is een schip dat geïntroduceerd werd door de Hanze om goederen te vervoeren. Het verscheen als type rond het jaar 1200 en was ontwikkeld uit het Vikingschip, meer bepaald het type zeegaand vrachtschip hiervan, ook wel knarr genaamd. Het was gebouwd op rechte kiel en stevens en had een geheel of gedeeltelijk dek.

Een kogge kon aanzienlijk meer vracht vervoeren dan de knarr, maar had dan ook meer kracht, dus wind, nodig om te kunnen varen. Koggen hebben in de tijd van circa 1200 tot circa 1450 een groot succes gekend. Het belangrijkste kenmerk is dat zij de ontwikkeling hebben gemaakt naar het stevenroer. Er was een enkel dwarsgetuigd zeil, aan een midscheeps of in latere tijd een iets voorlijker geplaatste mast.

Bremen Hansekogge RolandvonBremen” by Eva K. / Eva K.Eva K. / Eva K.. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons.

7.
de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  800px Besicles 180508
Geschiedschrijvers melden dat keizer Nero door een smaragd naar de gladiatorengevechten keek. Men vermoedt dat hij dat deed omdat hij bijziend was. Dit is dan de oudste vermelding van wat een bril kan worden genoemd. Smaragd is een variëteit van beril.

Vanaf 1280 wordt er in Italië melding gemaakt van lenzen die gebruikt werden om het gezichtsvermogen te verbeteren. Het is mogelijk dat in die tijd ook al een soort brillen in gebruik waren in de Arabische wereld en in China, maar de gegevens daarover zijn nogal vaag. Mogelijkerwijze is deze uitvinding in de 13e eeuw op een niet nader vast te stellen plaats gedaan en heeft zij zich vervolgens snel over een groot gebied verbreid. De eerste brillen waren voor verziende en/of oudziende mensen, vooral oudere monniken die moeite hadden met het lezen.

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  zware ploeg
Door de verbeterde zware ploeg met wielen kon de moeilijk bewerkbare maar vruchtbare vette grond van West-Europa eindelijk ontgonnen worden, wat de voedselproductie enorm verbeterde. het paardenhalster was een belangrijke verbetering ten opzichte van de strop, zodat paarden als effectievere trekkrachten gebruikt konden worden

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  3 distillation middle ages science source
De geschiedenis van de destillatie gaat terug tot de klassieke oudheid, waar het werd toegepast in de laboratoria van de alchemisten te Alexandrië, gedurende de eerste eeuwen na Christus. Vanaf de 13e eeuw werd de techniek vooral toegepast bij de productie van alcohol en alcoholische dranken. Pas tegen het einde van de 18e eeuw begon men het proces op wetenschappelijke wijze te onderzoeken.

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  Furn
Een hoogoven is een installatie waarin ijzererts en koolstof worden gemengd en zo sterk verhit dat via een aantal chemische reacties vloeibaar ijzer ontstaat waarin een zeker percentage koolstof is opgelost, dat vervolgens kan worden afgetapt. In China bestonden hoogovens vanaf ongeveer de 5e eeuw v.Chr., in het Westen vanaf de Hoge Middeleeuwen.

Voor het tijdperk van de hoogovens maakte men voor het produceren van ijzer gebruik van zogenaamde laagovens. Hierin vond dezelfde reactie plaats, maar was het ontstane ijzer niet zo heet, dat het vloeibaar werd; het lag als een gesinterde massa in de slak en moest door verhitten en hameren verder worden bewerkt en gezuiverd.

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  zandloper
Jong of oud, iedereen kent wel de zandloper. De zandloper was een van de de weinige betrouwbare methoden voor het meten tijd op zee. Vanaf de 15e eeuw werden ze gebruikt in een breed scala van toepassingen op zee, in de kerk, in de industrie en in de keuken. Zandlopers waren de eerste betrouwbare, herbruikbaar en redelijk nauwkeurige meting van de tijd. Tijdens de reis van Ferdinand Magellan over de hele wereld had zijn schip zelfs 18 zandlopers aan boord.

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  1200px Moulin maree brehat
Een getijdenmolen wordt aangedreven door het tij. Bij vloed wordt een bassin gevuld en bij eb geleegd. Wanneer het water uit het bassin vloeit, stroomt het langs de molen en zet daarbij het waterrad in beweging. Deze molens werden voornamelijk langs de kust gebouwd. Zij werden voor verschillende doeleinden gebruikt. Tegenwoordig wordt het concept van de getijdenmolen gebruikt om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken.
Moulin maree brehat“. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  1280px Metal movable type
Ondanks alle andere uitvindingen is er niks zo belangrijk voor de hele westerse wereld als de boekdrukkunst. Voor de snelle verspreiding van kennis, nieuwe ideeën en wetenschappelijke ontdekkingen is de boekdrukkunst in het midden van de vijftiende eeuw van het allergrootste belang geweest en heeft dan ook bijgedragen aan het aanbreken van de Vroegmoderne Tijd.

Metal movable type” door Willi Heidelbach – http://www.sxc.hu/photo/238776. Licentie CC BY 2.5 via Wikimedia Commons.

Deel de allerbeste!
de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  facebook0de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  twitter0de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  google0de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  reddit0de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  stumbleupon0de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  linkedin0de allerbeste.nl  10 beste uitvindingen van de middeleeuwen  email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

x
Like ons voor updates